Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2310 566 929

Δευτέρα: 1:30–8:30μ.μ.
Τρίτη: 1:30–8:30μ.μ.
Τετάρτη: 1:30–8:30μ.μ.
Πέμπτη: 1:30–8:30μ.μ.
Παρασκευή: 1:30–8:30μ.μ.
Σάββατο & Κυριακή: Κλειστά

Email: info@schoolproject.gr

Basic Marketing

Week 1

Useful Financial Tools
1 video, 1 audio, 1 reading
Audio: Financial Management
Reading: Competition in Pricing Strategy
Graded: Advanced Business Principles

Week 2

Valuation and Investing
2 videos, 1 audio
Video: Corporate Enterpreneurship
Audio: Financial Management
Graded: Advanced Business Principles

Week 3

Microeconomics Principles
1 audio, 1 reading
Reading: Competition in Pricing Strategy
Audio: Financial Management
Graded: Advanced Business Principles

Welcome     Call +44 300 303 0266     Follow us

a

All Courses

  /  Business  /  Basic Marketing

Basic Marketing